blog-image

November 30, 2022

R.G. Reina uit Deventer

Goed service en voraal peter heeft mij goed geholpen omdad ik zeer slechthoren ben is hij met mij sms proficiat peter ga zo door