blog-image

februari 4, 2019

APK regelgeving

De APK is een belangrijk moment in het ‘leven van uw auto’. APK staat voor Algemene Periodieke Keuring en is opgesteld om de veiligheid op de weg te verhogen. Daarom wordt tijdens de keuring gekeken naar de staat van de auto en in welke mate het voertuig nog veilig is in het verkeer. Over de APK is ontzettend veel geschreven – dit heeft uiteraard te maken met het feit dat iedereen met een auto in aanraking komt met de APK zolang de auto ingeschreven is als deelnemend in het verkeer.

De APK is een sterke momentopname. Hoewel het nooit leuk is om te horen welke gebreken er zijn, is het dé manier om problemen voortijdig op te merken. Zo kunt u te horen krijgen dat de remmen slecht zijn (of binnenkort vervangen moeten worden). U ziet direct het prijskaartje voor ogen, maar wat zou er gebeurd zijn wanneer u het niet te horen had gekregen en door was blijven rijden met slechte remmen?

De APK is daarmee een goede manier om u als bestuurder te helpen te werken aan uw eigen veiligheid. De keurmeester weet precies waar hij of zij op moet letten, controleert en inspecteert de auto nauwkeurig en brengt vervolgens een rapport uit. De prijzen voor een APK staan niet vast in Nederland (ook niet in veel andere landen), maar u moet altijd de keuring laten verrichten bij een APK-bedrijf dat erkend is door de RDW. Anders kan het overigens ook niet, want andere garages en bedrijven mogen de keuringen namelijk helemaal niet uitvoeren.

U krijgt in de meeste gevallen een oproep voor de APK. U kunt ook zelf opzoeken wanneer uw auto gekeurd moet worden zodat u van tevoren bij de garage langs kunt om te kijken wat de algemene staat van de auto is. Zeker wanneer u weet dat er problemen zijn is het verstandig om goed na te denken over het inzetten van de APK.

Is de APK keuring verplicht?

Ja, de APK is verplicht voor alle voertuigen die deelnemen in het verkeer. Dit betekent dat iedereen met een geregistreerde auto naast de Wegenbelasting en autoverzekering ook te maken krijgt met de kosten voor de APK. De RDW stuurt in alle gevallen zes weken voor het verstrijken van de datum een herinnering dat de auto gekeurd moet worden. U kiest vervolgens zelf waar u de auto wilt laten keuren. Aangezien zes weken niet een bijzonder ruime tijd is, is het verstandig om zelf ook bij te houden wanneer de auto gekeurd moet worden. Weet u niet wanneer de volgende APK rond moet zijn, dan kunnen de experts van ServiceRight u daarbij helpen.

Er zijn uitzonderingen, maar dit zijn bijzondere gevallen. Zo kunt u uitstel van de APK aanvragen wanneer u niet bij een keuringstation kunt komen omdat u bijvoorbeeld in het buitenland verblijft. Ook kunt u de APK vervroegd uit laten voeren wanneer hier aanwijsbare redenen voor zijn. Zoals gezegd gebeurt dit alleen in bijzondere gevallen. De APK is simpelweg niet iets waar u onderuit kunt komen wanneer u met uw auto deel wilt nemen in het verkeer en dat is maar goed ook. U wilt er immers ook zeker van zijn dat de auto’s van de andere weggebruikers minstens voldoen aan de minimale eisen, zodat er geen ongelukken gebeuren die voorkomen hadden kunnen worden? Dan is de APK dé oplossing. Let erop dat de wetgever wel richtlijnen heeft opgesteld over de invulling van de APK, maar er geen vaste prijzen gerekend worden. De keurmeesters stellen zelf de prijzen voor de keuring op en deze moeten vooraf bekend gemaakt zijn aan de klant.

Voor voertuigen die geregistreerd zijn voor 1 januari 1960 geldt geen APK-plicht.

Hoe vaak moet een APK keuring worden gedaan?

In het keuringsschema van de RDW staat precies wanneer uw auto gekeurd moet worden. Concreet betekent dit dat personenauto’s op benzine, alcohol of elektromotor ná 1 januari 2005 op dit moment jaarlijks gekeurd moeten worden, net als voertuigen op diesel, gas en ‘andere’ brandstoffen.

Het is daarmee interessanter om te kijken naar de uitzonderingen. Hebt u bijvoorbeeld een voertuig van 30 jaar of ouder maar is deze niet geregistreerd voor 1 januari 1960? Dan moet de auto eens per twee jaar gekeurd worden. Is de auto ouder dan dertig jaar én ingevoerd voor 1960, dan is er geen APK-plicht (de auto moet echter wel ‘deugdelijk’ zijn om deel te mogen nemen aan het verkeer). Voor speciale voertuigen geldt altijd een jaarlijkse APK. Dit zijn voertuigen voor bijzonder vervoer of voertuigen voor hulpdiensten.

Weet u niet zeker wat de regels zijn voor uw auto omdat u tussen de regels in valt? Neem dan contact op met de experts van ServiceRight of leg contact met de RDW zodat de specifieke regels uitgelegd kunnen worden en gekeken kan worden welke regels betrekking hebben op uw situatie.

Let erop dat de datum van registratie de eerste datum is waarop de auto in het verkeer deel mocht nemen. Dit is dus niet alleen in Nederland. Op het originele voertuigbewijs kunt u achterhalen wanneer uw auto voor het eerst in het verkeer deelgenomen heeft. Kunt u dit niet, dan kunt u dat natrekken aan de hand van het chassisnummer. Ook hierbij kunnen we u uiteraard helpen.

Wat moet er bij een APK keuring worden gecontroleerd?

Tijdens de APK wordt veel gecontroleerd om de veiligheid van de auto te garanderen. De keuringsmeester kijkt in de meeste gevallen eerst of er waarschuwingslampjes op het dashboard branden. Hij zet eerst de auto op contact (alle lampjes moeten branden) om de sleutel daarna door te draaien (geen lampjes mogen branden). Vervolgens wordt de werking van de remmen gemeten op een remtest, wordt gekeken naar de stand en felheid van de lampen en worden alle deuren gecontroleerd.

Vervolgens wordt er gekeken naar de gordels, de remmen onder de auto, het profiel op de banden en de staat van de banden onder de auto. De keuringsmeester zal een paar keer een flinke ruk geven aan de voorwielen om de ophanging te controleren om vervolgens onder de auto te kijken. Is er geen lekkage aanwezig, is de staat van de uitlaat goed en zit alles vast zoals gebruikelijk is? Dan kan de keuringsmeester verder met het maken van een proefrit en het meten van de uitstoot.

De manier waarop de keuring verloopt, die verschilt. Soms valt iets ineens op en zal de keuringsmeester hier eerst naar kijken. De volgorde voor de te verrichten handelingen staat dan ook niet vast. Uiteindelijk is het zaak dat alle verschillende punten afgevinkt worden.

De keuringsmeester controleert altijd alle punten. Hij of zij stopt niet wanneer er een probleem is gevonden. Uiteindelijk krijgt de klant te horen of de auto goedgekeurd of afgekeurd is en welke punten hiervoor de basis vormen. In een uitzonderlijk geval moet u de auto laten staan omdat deze volledig ongeschikt bevonden wordt voor deelname aan het verkeer.

Let erop dat u hiermee niet verder mag rijden. Een afgekeurde auto daarentegen kunt u vaak gewoon weer meenemen zodat u de reparaties uit kunt laten voeren die nodig zijn. Vervolgens vraagt u een herkeuring aan zodat de auto wel goedgekeurd wordt (tenzij u dit bij ServiceRight regelt, wij keuren de auto zelf opnieuw na de reparatie zodat u er geen omkijken maar naar hebt).