blog-image

november 12, 2018

Olielampje blijft branden maar er is genoeg olie

Een brandend olielampje is niet altijd direct reden voor zorgen, maar het betekent wel dat er actie ondernomen moet worden. De meeste mensen denken bij een brandend olielampje direct aan een te laag oliepeil. Dat is logisch. Het is de meest voorkomende oorzaak van een brandend olielampje, maar ook bij voldoende olie in het reservoir kan het lampje gaan branden. Er is dan een andere oorzaak – een oorzaak die helaas niet even eenvoudig te achterhalen is.

Een brandend olielampje bij genoeg olie in het systeem heeft vaak te maken met een te lage of te hoge oliedruk. Dit kan te maken hebben met een verstopt oliefilter of incorrecte werking van de pomp. Ook kan het zo zijn dat de sensoren zelf niet meer optimaal werken. De sensoren geven in dat geval incorrecte informatie aan het systeem, waardoor het lampje op het dashboard gaat branden.

Dit is bijzonder vervelend omdat u niet zelf kunt achterhalen wat het exacte probleem is. Heeft u het oliepeil gecontroleerd en is dit in orde – en brandt het lampje niet rood? Dan kunt u in de meeste gevallen gewoon met de auto naar de garage rijden. Is het echter zo dat het lampje rood brandt, dan mag u de motor absoluut niet starten. Er is dan een kritiek probleem mogelijk.

Is het oliepeil te laag door olielekkage, vul dan de olie bij en rijdt naar de garage om het probleem te laten controleren. Moet u een langere afstand afleggen naar de garage, check dan tussentijds het oliepeil of bel ons om de auto op te laten halen. De motor zonder olie laten draaien zorgt voor het vastlopen van de motor die daarna doorgaans vervangen moet worden – en dat is een dure reparatie.

Oliedruk te laag

Problemen met de oliedruk kunnen ervoor zorgen dat het lampje op het dashboard gaat branden. Een te lage of te hoge oliedruk is dan ook schadelijk voor de motor. Vooral een lage oliedruk wordt vaak genoemd. Wanneer de oliedruk te laag is, komt de olie niet in alle delen van de motor die gesmeerd moeten worden. Concreet betekent dit dat er te veel frictie is tijdens het draaien van de bewegende delen die hierdoor harder slijten. Schadelijker is dat de onderdelen ook nog eens veel te warm worden, waardoor grotere problemen kunnen ontstaan.

Doorrijden zonder olie in de motor kan zorgen voor vastlopen, maar een te lage oliedruk brengt exact hetzelfde risico met zich mee. Dat is ook direct de reden waarom het waarschuwingslampje op het dashboard gaat branden. Rijdt niet te lang door met een brandend olielampje wanneer dit te maken kan hebben met de oliedruk en vul nooit zomaar de olie bij zonder eerst te kijken naar de peilstok.

Bij een te lage of te hoge oliedruk moet de oliepomp vervangen worden. Bij een te lage oliedruk wordt ook vaak gekeken of er lekkage is. Is er geen lekkage, dan kan de oliepomp de enige boosdoener zijn omdat het systeem verder gesloten is. Het meten van oliedruk is werk voor professionals en kunt u in de meeste gevallen niet zelf doen. U kunt direct contact met ons opnemen om de oliedruk te laten meten. Ook kunnen we de auto uitlezen om de storing te bekijken en hierna een plan van aanpak te maken.

Wat kun je doen om een rood olielampje uit te schakelen?

Een rood olielampje kan niet door u uitgeschakeld worden. Een rood olielampje is namelijk een kritieke foutmelding en blijft in het geheugen van de auto staan. Het enige dat hieraan gedaan kan worden, is het wissen van de foutcode. Dit gebeurt alleen na het verhelpen van het probleem dat de motor heeft. Wanneer uw olielampje op het dashboard rood oplicht, stopt u de motor en start deze niet meer. Een draaiende motor heeft in alle gevallen olie nodig en gaat kapot wanneer deze zonder olie door blijft lopen. Ook al is de garage een paar kilometer van u vandaan – laat de auto bij voorkeur staan om complete vernieling van het motorblok te voorkomen.

U kunt het beste direct contact met ons opnemen. Wij hebben een unieke service met het halen en brengen van uw auto van en naar elke locatie in Nederland. Het maakt niet uit of u een rood olielampje heeft midden in Middelburg, aan de A28 of ergens op de Veluwe. Wij halen de auto voor u op en brengen deze naar de garage. Hier wordt gekeken wat de oorzaak van de storing is. Daarna wordt gekeken wat de juiste oplossing is om het probleem te verhelpen. Bij een te laag oliepeil wordt gekeken naar de plek van de lekkage en wordt de olie bijgevuld. Bij een te lage oliedruk wordt de oliepomp vervangen en bij storing in de sensoren wordt hiernaar gekeken.

Is alles in orde, dan moet de olie ververst worden in de meeste gevallen. Ook dit kan direct in de garage geregeld worden.

Is de auto vervolgens klaar, dan wordt de uitleesapparatuur nog eens op de motor aangesloten. Komt er geen herhaling van de code wanneer de motor op contact gezet wordt, dan worden de oude storingscodes gewist waarna u weer gewoon veilig met de auto kunt rijden – zonder dat er een rood lampje op het dashboard verschijnt. En dat is wel zo prettig rijden.