blog-image

september 10, 2018

Wat doet een gasklep (positiesensor)?

In de moderne met brandstof geïnjecteerde auto’s van nu is het gasklep een essentieel onderdeel van het luchtinlaatsysteem dat de hoeveelheid lucht regelt die in de motor stroomt. De hoeveelheid toegestane lucht hangt af van hoe ver de bestuurder het gaspedaal op de grond drukt. Terwijl u op het pedaal drukt ontvangt de gasklepstand sensor een signaal ten opzichte van waar uw voet zich bevindt. Van helemaal naar boven (versnelling nul) tot helemaal naar beneden (volledige versnelling). Deze sensor stuur de informatie naar de hoofdcomputer van de auto en geeft deze constant updates over de positie van de gasklep. De computer weet wat het brandstofinspuitsysteem moet vertellen in termen van hoeveel meer of minder brandstof in het systeem moet worden geïnjecteerd op basis van de positie van het pedaal.
Wanneer dit proces goed wordt geregeld wordt een perfecte balans tussen lucht en brandstof in de motor van uw auto geïntroduceerd zodat deze soepel kan draaien en optimaal kan presteren.
Hier zijn 5 signalen van een falend gasklephuis:

1. Opgehoopte grime

Vuil kan zich in de behuizing ophopen, dit wordt verkoold genoemd en veroorzaakt een onderbreking in de lucht-brandstofstroom. Als gevolg van het feit dat er geen normaal glad oppervlak is waar de brandstof en lucht doorheen kunnen stromen wordt dit delicate mengsel onderbroken door een ruw oppervlak dat een onbalans in de stroom veroorzaakt. Net als vuil kan koolstofafzettingen een ongelijk oppervlak creëren binnen de wanden van het gasklephuis wat de verstuiving van het lucht-brandstofmengsel kan verstoren.

2. Elektrische problemen

Problemen met de elektrische verbinding kunnen ertoe leiden dat onnauwkeurige of onderbroken informatie wordt doorgegeven aan de computer van de auto. Zoals met elke elektrische verbinding kunnen verbindingsproblemen ertoe leiden dat een breed scala aan onvoorspelbare signalen wordt verzonden. In het geval van het gasklephuis (en de bijbehorende sensor) zorgt dit ervoor dat onjuiste informatie wordt doorgegeven aan de computer van de auto wat resulteert in defecte correcties aan het lucht-brandstofmengsel. U kunt merken dat u overschakelt naar de “limp-home” -modus, waarbij het motorvermogen van de auto wordt beperkt en de werking van het gaspedaal beperkt is.

3. Luchtstroomverstoringen door vacuümlekkage of gasklepstop

Vacuümlekken kunnen de lucht-brandstofstroom verstoren als gevolg van een onevenwichtige luchtstroom, wat problemen kan veroorzaken met de gasklepdruk. Het probleem zou ook een verkeerd ingesteld gas stop kunnen zijn. Dit is een onderdeel dat als poortbewaarder fungeert en een minimale of maximale positie instelt voor het openen of sluiten van een gasklephuisplaat. Een onaangepaste stop zou niet de juiste hoeveelheden lucht en brandstof toelaten.

4. Slecht of hoog inactief

Wanneer een gasklephuis niet correct functioneert, kunnen sommige merkbare kenmerken slecht of zeer laag stationair zijn. Dit kan onder meer een stalling zijn bij een stop of een zeer lage stationair stand na het starten of zelfs stoppen als de gasklep snel wordt ingedrukt met als resultaat dat de gasklephuisplaat snel opent en sluit.

In het geval van een groot vacuümlek kunt u een zeer hoge ruststand ervaren omdat er te veel lucht in het inlaatsysteem wordt toegelaten. Al deze symptomen zullen bijdragen aan slechte motorprestaties en als gevolg daarvan zal uw controlelampje gaan branden.

5. Controleer het motorlampje

Het controlelampje kan veel problemen in een auto aangeven, inclusief een defect gasklephuis. In modernere auto’s controleert een elektronische gasklepbediening (ETC) constant de prestaties van het gaspedaal. Als er een probleem wordt gedetecteerd, gaat het controlelampje branden.