blog-image

oktober 29, 2018

Corrosie bij auto’s

Het woord corrosie is afgeleid van het Latijnse “’corrodere’ wat stuk knagen betekend. Corrosie is iedere ongewenste chemische reactie van een materiaal met de omgeving. Men onderscheidt verschillende vormen van corrosie. Voor de automobielindustrie zijn de volgende de belangrijkste:

  • Elektrochemische corrosie
  • Chemische corrosie
  • Spanningscorrosie

Elektrochemische corrosie

In het algemeen zal deze vorm van corrosie tot stand komen bij aanwezigheid van water en lucht. Hierbij moet men bedenken dat metaaloppervlakken die op het eerste gezicht droog lijken toch met een zeer dunne waterfilm bedekt kunnen zijn. Als daarin allerlei stoffen zijn opgelost wordt de vloeistof geleidend en vormt ze een zogenaamde elektrolyt. Er vloeit een zeer zwak elektrisch stroompje van positieve delen in het metaaloppervlak naar delen die negatief zijn. Het metaal lost in het elektrolyt  op aan de anodische kant. De vrijgekomen metaaldeeltjes kunnen verbindingen vormen of oxideren en zich afzetten. Dat kan op  de aangetaste plaats zijn maar ook elders.

Hoe groter de spanning hoe sneller de corrosie toeneemt. De spanning onder meer afhankelijk van de samenstelling van het materiaal en van de temperatuur. Het ene metaal is beter bestand tegen roest dan het andere. Hoe hoger de temperatuur, hoe groter de spanning. Vandaar dat het stallen van een natte auto in een verwarmde garage de corrosievorming bevordert. Daartegenover staat dat met het stijgen van de temperatuur de oplosbaarheid van de zuurstof vermindert. Anderzijds is het niet duidelijk dat een slecht geventileerde garage de corrosievorming sterk in de hand werkt. Vooral in de winter.

Ook tussen verschillende metalen kan spanning ontstaan.

Chemische corrosie

Een duidelijk voorbeeld van chemische corrosie is de aantasting door duur die aan de accupolen kan ontstaan. Deze corrosie kan worden voorkomen door de polen af te dekken met vaseline.

Een belangrijk element bij het vormen van corrosie is het wegenzout, meestal natriumchloride, soms calciumchloride bij uiterst lage temperaturen. Het is dan ook absoluut noodzakelijk dat men na de winterperiode de auto aan de onderkant goed reinigt.

Spanningscorrosie

Men heeft vastgesteld dat materialen waarin spanningen optreden van welke oorsprong ook, gevoeliger zijn voor corrosievorming. In dat opzicht zijn de zelfdragende carrosserieën gemaakt uit perst stukken gevoeliger voor spanningscorrosie dan deze gebouwd op een chassis.